TR Atık Rehberi
Enfortek
1.0.0.6 15.7mb

TR Atık Rehberi uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” Ek-4 de yayınlanan Atık Listesi temel alınarak İSTAÇ A.Ş. tarafından geliştirilen bir uygulamadır. Uygulama aynı zamanda Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında Avrupa Komisyon Kararı 2000/532/EC ve değişiklikleri tarafından bildirilen Avrupa Atık
Kataloğu (European Waste Catalogue) ile aynıdır.
Atık Listesinde (*) simgesi bulunan atık kodları tehlikeli, bulunmayan atık kodları ise tehlikesiz atıklardır.
Ancak tehlikeli atık kodlarında ayrıca (A) ve (M) işareti bulunmaktadır. (A) işareti atığın kesin tehlikeli olduğunu, (M) işareti ise muhtemel tehlikeli olduğunu gösterir.
(M) kodlu atıkların tehlikeli olup olmadığına, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-III B sinde verilen eşik konsantrasyonlarına bakılarak karar verilir.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less