ElWinUte
Enoro Consulting AS
1.0.2 0.3mb

ElWin Ute
- Det mobile feltverktøyet til ElWin
- Gir montørar ei unik og fleksibel løysing for å registrere alt arbeid elektronisk ute på anlegget
- Online synkronisering av alle data
- Avansert sjekkliste-funksjonalitet
- GPS-navigering til anlegg

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less