e-KLM belgelerin, dokümanların ve formların hazırlanmasından imhasına kadar olan tüm süreçlerinin bilgisayar ortamında yönetilmesini sağlayan, resmi yazışma ve arşivlemeye ilişkin mevzuata tam uyumlu, 5070 sayılı elektronik imza kanununu destekleyen, TS 13298 çerçevesinde hazırlanmış olan bir elektronik belge yönetim sistemdir.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less