Bizweb
Khoi Nguyen Minh
1.1.1 2.1mb

Ứng dụng Bizweb là 1 công cụ đơn giản giúp bạn quản trị website trên Bizweb thông qua điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS. Ứng dụng cung cấp đầy đủ các tính năng cho việc quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng và quản lý liên hệ từ khách hàng; giúp bạn theo dõi và xử lý tương tác với website mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại có kết nối internet.
Các tính năng chính của ứng dụng:
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý liên hệ khách hàng
- Quản lý đánh giá
- Thông báo thời gian thực khi có đơn hàng, đánh giá, liên hệ mới

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less