Depånet
Upbase AB
1.0.0 13.6mb

Depånet är fastighetsbolagets Jernhusens App för att hantera sina anläggningar på sina depåer.

Appen kräver att du fått inloggning. Med inloggningen kan du i Appen därefter hantera den/de anläggningar du har fått behörighet till t ex Tvätthallar, Fekalieanläggningar, Saneringshallar etc.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less