On The Go
Nu Viet Academy
1.1 7.0mb

Ứng dụng hỗ trợ Network Marketing và kinh doanh Nu Skin đầu tiên và duy nhất trên thế giới (cho đến tháng 01/2014) dành riêng cho các Nhà Phân Phối thuộc đội nhóm Nu Việt. Ứng dụng cung cấp các thông tin chi tiết về công ty Nu Skin, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, tính ưu việt của công nghệ ageLOC, cơ hội kinh doanh với Nu Skin, cách xây dựng mạng lưới phân phối,…

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less