BVA
Christer Lundem
1.33.66.582 37.6mb

Velkommen til vår app ”Virksomhetsstyring i BVA” som berører alle deler av virksomhetsstyringen i bydelen innenfor politisk styring, administrativ ledelse og intern kontroll. Målgruppen er primært ledere, tillitsvalgte og lokale politikere men det vil også gi god informasjon om det lokalpolitiske styringssystem og aktivitet for bydelens innbyggere. Under menylinjen ”VERKTØY”, finner du relevant materiale og dokumenter som berører det du trenger å vite om virksomhetsstyring i vår bydel.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less