Nguyễn Thị Thu Hoài
E-Shines ( M ) Sdn Bhd
1.1 21.1mb

App cá nhân Nguyễn Thị Thu Hoài, cung cấp cho người dùng những thông tin cần thiết của Nguyễn Thị Thu Hoài. Giúp cho người dùng dễ dàng trong việc thông tin và lên lạc với Nguyễn Thị Thu Hoài, cũng là để Nguyễn Thị Thu Hoài có thể dễ dàng hơn trong việc trao đổi với người dùng.

Những chức ưu điểm của Thu Hoài App:
- Biết những thông tin cần thiết của Ms Hoài.
- Hình ảnh của Ms Hoài
- Facebook
- Lịch làm việc của Ms Hoài
- Gọi nhanh
- Email, tin nhắn
- Định vị....

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less