TMLTH-TA คือ แอพพิเคชั่นบนไอแพด ที่สนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

ข้อมูลบริษัท ประกอบด้วย ไฟล์วิดีโอพรีเซนเทชั่น ความเป็นมาของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ของบริษัท ที่ขายผ่านช่องทางตัวแทน
สโมสร ADA ประกอบด้วย โปรแกรมข้อเสนอ ที่ให้ลูกค้าวางแผนการออมผ่านผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิตได้
โปรแกรมข้อเสนอ ประกอบด้วย โปรแกรมข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของช่องทางตัวแทน
วางแผนการเงิน ประกอบด้วย ภาพบรรยายแนวคิดการวางแผนทางการเงิน
ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการขาย
โปรแกรมทางการเงิน ประกอบด้วย โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณ เช่น โปรแกรมคำนวณภาษี

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.1

Supported Devices:
- iPad

...more ...less