VONK 360° MONITOR
Jelto van Nieuwburg
1.3 12.0mb

360° MONITOR is een product van VONK (Bureau voor Functionele Mensenkennis). Het betreft een instrument waarmee, anders dan bij bestaande 360 graden feedback instrumenten, over een langere termijn een in beginsel onbeperkt aantal gedragsobservaties kunnen worden uitgevoerd. De kandidaat (geobserveerde) ontvangt rechtstreeks en automatisch enkelvoudige rapportages over hetgeen de assessor (observator) heeft waargenomen. Daarmee verzamelt de kandidaat gedurende een langere periode materiaal op basis waarvan hij of zij de eigen competentieontwikkeling kan volgen (monitoren). Doordat observaties worden geregistreerd met behulp van mobiele devices, leent het instrument zich uitstekend voor 'buiten' gebruik (bijvoorbeeld bij training en oefening van hulpdiensten). De app bevat behalve toegang tot de 360 graden monitor (survey) instructievideo's voor competentie-ontwikkeling.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less