arileht.ee
Delfi
1.0 4.1mb

Arileht.ee rakenduse abil on Ärilehe sisu Sulle alati kättesaadav. Ärilehe lugemine on rakenduse abil lihtne ja kiire ning annab võimaluse olenemata asukohast hoida silma peal olulisematel majandusuudistel. Vasakult avaneva menüü abil saab liikuda erinevate kanalite vahel, push-funktsioon annab teada kõige põletavamatest uudistest. Kõik rakendusega seotud küsimused ja mured on oodatud delfi@delfi.ee või telefonil 680 7800

Arileht.ee app gives you access to Ärileht content regardless of your current location. You can read all relevant news about economics and finance. Using menu on the top left corner you can navigate between channels. Arileht.ee app have push notifications that keep you informed of breaking news. All questions and suggestions are welcome to delfi@delfi.ee or 680 7800

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less