VinaPhone BSS
Nguyen Dong
1.1 2.1mb

Hệ thống phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ VinaPhone.
Dịch vụ:
- Đăng ký thông tin thuê bao trả trước.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less