Twój koszt!
Pawel Kordal
1.0.1 2.3mb

[Polski] Chcesz kupić telefon lub jakikolwiek inny towar na firmę? Przerażają Cię jego koszty? Wpisz kwotę brutto w naszym kalkulatorze, a otrzymasz gwarantowaną poprawę nastroju! :)

Przedstawiamy prosty kalkulator, który może pomóc w obliczeniu realnego kosztu zakupu towarów / usług na firmę po odliczeniu podatku VAT i podatku dochodowego.

Nie ma tu żadnej magii. Zakładamy, że jako płatnik podatku VAT dokonujesz zakupu przykładowego towaru, np. telefonu, za 1230 PLN z VAT, kosztem jaki poniesiesz będzie wartość netto (bez VAT) pomniejszona dodatkowo o wartość Twojego podatku dochodowego (według Twojej skali - np. 19%), który zostanie zmniejszony w momencie uznania Twojego zakupu jako kosztu prowadzenia działalności gospodarczej. Dla Ciebie telefon za 1230 PLN brutto będzie wart zatem - wg naszego przykładu - 810 PLN. Zyskasz zatem praktycznie 420 PLN w stosunku do pierwotnej ceny sklepowej.

Wszystko, co musisz zrobić, to podać:
- cenę towaru (brutto lub netto),
- wybierzesz stawkę VAT (0%, 5%, 8%, 23%)
- oraz Twoją skalę podatku dochodowego (18%, 19%, 32%)

Czekamy na sugestie co do dalszego rozwoju aplikacji! Piszcie na kontakt@coresolutions.pl!

-----------------

[English] Do you want to buy a phone or any other commodity for your company? Are you scare of costs? Enter the gross amount in our calculator and you will get a guaranteed improvement in mood! :)

We present a simple calculator that can help you to calculate the real cost of the purchase of goods / services to the company after deduction of VAT and income tax.

All you need to do is to specify:
- The price of goods (gross or net),
- Choose the VAT rate (0%, 5%, 8%, 23%)
- And your scale of income tax (18%, 19%, 32%)

We look forward to suggestions for further development of the application! Write to kontakt@coresolutions.pl!

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less