Overenskomst 3F/HORESTA
3F
1.0.1 5.3mb

Denne app giver dig overblik over de forskellige overenskomster, der er i forbindelse med 3F og HORESTA.
App'en dækker over blandt andet:
- Løn
- Ansættelsesbeviser
- Arbejdstider
- Fridage
- Særlige løntillæg
- Pension
- Graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov
.. og meget mere

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less