Profecto Service Management AB erbjuder utbildning, expertstöd och konferenser. Med denna app kan du som kund hålla dig uppdaterad på aktuella kurser, aktiviteter och events. Du får bl.a. kursbokning, kursutvärderingar och information kring kommande events direkt i telefon.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less