Telekom aplikacija je vaš lični prostor sa različitim sadržajima: provjera stanja na računu, plaćanje računa, parkinga, aktivacija usluga, prijava problema... Sve je tu, na jednom mjestu! I uvijek pri ruci.

Telekom aplikacija radi za vas i omogućava vam ležerno korišćenje naših usluga. Tu možete dobiti informacije, podršku i servise. Sve što vam je potrebno – gdje god da se nalazite.

pregled trenutne potrošne, po uslugama
pregled plaćenih računa, 6 mjeseci unazad
pregled neplaćenih računa
plaćanje računa
dopuna prepaid računa
pregled aktivnih usluga
aktivacija/deaktivacija dodatnih usluga i opcija
pregled Ritam klub dukata, istorije dukata i nagrada
prijava problema u radu servisa
pronalaženje T-Centara, T-Partnera na mapi
plaćanje parkinga u Podgorici i Herceg Novom
integracija sa Facebook-om

Kroz aplikaciju nam možete poslati vaše ideje za nove projekte, servise, fukcionalnosti...

Nalogu možete pridružiti sve vaše Telekom brojeve telefona. I imate potpuni pregled u svakom trenutku.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less