Buurtsportcoaches - Sport en Bewegen in de Buurt
Linden Mobile
1.0.3 19.3mb

Deze app geeft een overzicht van buurtsportcoaches in Nederland en de activiteiten die ze organiseren. Buurtsportcoaches zijn combinatiefunctionaris en hebben de taak om meer mensen te laten sporten en bewegen in de buurt. Ze leggen verbinding tussen aanbieders van sport en andere sectoren. Bijvoorbeeld welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. De app is bestemd voor buurtsportcoaches zelf en hun coördinatoren. Om de app te kunnen gebruiken zijn logingegevens nodig. Deze zijn aan te vragen zijn op de website van Sport en Bewegen in de Buurt. Deze app is een initiatief van de partners van Sport en Bewegen in de Buurt: Ministerie van VWS, NOC*NSF, NISB, Vereniging Sport en Gemeenten, ZonMw, VNG, VNO-NCW, MKB Nederland.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less