Hypotex
Nevzat Bilen
1.0 5.9mb

“HYPOTEX – HYPOthec EXpert” (İpotek Uzmanı) bir İpotek Bilgi Yönetim Sistemidir.
HYPOTEX, İpotek Tesis Sürecinin tüm unsurları ile bütünleşik ele alarak çözümleyen iş ve uygulamalar topluluğudur.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less