Taxi Việt
Le Thao
1.1 2.7mb

Ứng dụng tiện ích giúp gọi nhanh Taxi tại các thành phố lớn ở Việt Nam.
Ứng dụng có các chức năng sau:
- Tra cứu và gọi Taxi tại tất cả các tỉnh/thành trên cả nước
- Lưu lại lịch sử các cuộc gọi
- Lưu số điện thoại taxi hay dùng
- Đăng ký bổ sung thông tin các hãng Taxi

Ứng dụng được tối ưu cho iOS7 và iPhone 5.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less