Krisplan 2012
Ravinesh Raj
1.0 5.4mb

Krisgruppen samlas omedelbart på rektorns rum vid:
•Händelse som handlar om personals eller elevs sjukdom, olycksfall, utvecklat drogmissbruk, försvinnande eller dödsfall
•Brand eller annan förstörelse av folkhögskolans lokaler
•Våld eller hot om våld riktat mot personal eller elev
•Annan traumatisk händelse

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less