Med DLF:s app kan du nu få ut ännu mer av att delta på DLF:s mötesplatser. Du får direkt information om de evenemang som du är anmäld till, och kan även se vilka andra deltagare som kommer att vara där. Dessutom kommer du under själva evenemanget se vilka som har checkat in, och via kontaktuppgifterna i deltagarförteckningen ta kontakt med en kund eller en branschkollega när ni båda är där. Några exempel på övrig funktionalitet

Integration med Linkedin och Facebook
Sökbar deltagarförteckning
Twitterflöden från konferensen
Konferensutvärdering

Content rating: You must be at least 17 years old to download this app. Unrestricted Web Access

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less