Cisco Connect SEE 2014, Split
Avion Media d.o.o.
1.0.1 33.3mb

Cisco Connect SEE 2014 je aplikacija koja omogućava pregled agende, servisnih informacija, informacija o predavačima i praćenje plenarnih predavanja"u živo" te naknadno gledanje snimki predavanja za sve sudonicima Cisco Connect SEE 2014.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less