Shopon Merchant
U-Planet Co.,Ltd.
1.0 1.4mb

onShopon Reader нь Shop’ON үйлчилгээнд нэгдсэн байгууллагын хэрэглэгчдэд зориулсан е-купон, е-бонус картыг баталгаажуулах, эцсийн хэрэглэгчдэд хөнгөлөлт эдлэх боломжийг өгөх зориулалт бүхий апп юм.
Хэрэглэх заавар:
•Байгууллагын удирдлагын хуудаснаас эрх бүхий хэрэглэгчийн үүсгэсэн нэр, нууц үгээр нэвтэрч орно
•Тухайн үйлчилгээний газрын гаргасан е-купон, е-бонус картуудын дэлгэрэнгүй мэдээллүүд байна.
•Бар кодыг унших зориулалт бүхий камерын тусламжтайгаар ShopON апп-д хадгалсан е-купон, е-бонус картуудыг баталгаажуулан хэрэглэгчдэд хөнгөлөлт эдлэх боломжыг олгоно.
•Мөн бар кодыг унших боломжгүй нөхцөлд, тухайн бар кодод харгалзах тоон кодыг бичиж хэрэглэж болно.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less