BRIStoezicht
Raoul Willemsen
1.0.10 7.3mb

Nieuw digitaal integraal toezichtprogramma voor overheden en andere toezichthouders. Door middel van slimme en gestructureerde checklisten kunt u op een eenduidige en overzichtelijke manier toezicht houden tijdens de realisatie-, gebruiks- en sloopfase.

Werken met BRIStoezicht zorgt voor een efficiënte manier van toezichthouden tijdens de uitvoerings-, beheer- en sloopfase, waarbij transparantie en uniformiteit belangrijke aspecten zijn. De webapplicatie is op de diverse tablets, laptops en desktops en zowel online als offline te gebruiken. BRIStoezicht zit vol functies die de kwaliteit en efficiëntie van toezichthouden aanzienlijk verhogen. Zo is het gekoppeld aan de programma’s BRISwarenhuis, BRIStoets en het handhavingsprogramma SSO van Lexerta. BRIStoezicht maakt gebruik van bestaande checklisten die naar wens zijn aan te passen. Ook kunt u eigen checklisten aanmaken. Verder kunnen documenten, foto’s en video’s toevoegen worden aan een dossier om uw oordeel te onderbouwen.

U werkt met BRIStoezicht vanuit één locatiedossier zodat er geen versplintering ontstaat in het toezichthouden. De rapportage bevat op een gestructureerde manier alle ingevoerde gegevens, bijlagen, waardeoordelen en toelichtingen. Per dossier kunnen verschillende rapportages worden samengesteld. BRIStoezicht is dankzij zijn flexibiliteit geschikt voor zowel gemeenten, gecertificeerd toezichthouders (BRL 5006) , toezichthouders van de opdrachtgever of aannemer zelf, brandweer, RUD's, milieudiensten etc.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less