Aplikácia umožňuje priamo v lekárni realizovať transférovú objednávku pre danú lekáreň a poslať túto objednávku na jedného zo zvolených distribútorov. Reprezentant dostane odpoveď na vykrytie respektíve nevykrytie objednávky priamo do svojho zariadenia, pričom má možnosť preobjednať nedodaný tovar na nového distribútora. Používateľ môže sledovať stavy skladov u jednotlivých distribútorov a dostupnosť požadovaného tovaru. Aplikácia umožňuje tvorbu vlastných kampaní na rôzne časové obdobia či portfólia, evidenciu podmienok pre rôzne reťazce, nemocničné lekárne. Je možná aj presná evidencia dobropisov na lekárne.

--------------------------

Aplikace umožňuje přímo v lékárně realizovat transferovou objednávku pro danou lékárnu a odeslat tuto objednávku na jednoho ze zvolených distributorů. Reprezentant dostane odpověď na vykrytí respektive nevykrytí objednávky do své aplikace, přičemž má možnost doobjednat nedodané zboží přes jiného distributora. Uživatel může sledovat stavy skladových zásob u jednotlivých distributorů a dostupnost požadovaného zboží. Aplikace umožňuje tvorbu vlastních kampaní na různá časová období či portfolia, evidenci podmínek pro různé lékárenské řetězce nebo nemocniční lékárny a dále přesnou evidenci dobropisů na lékárny.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less