נשר מפעלי מלט
Studio Bh
1.0 8.0mb

‫חברת נשר מפעלי מלט ישראליים בע"מ מפרסמת את דוח האחריות התאגידית שלה לשנת 2012. הדוח מאפשר שקיפות וקיום דיאלוג עם כלל מחזיקי העניין של החברה וסוקר את הפעילויות אותן מובילה נשר בתחום החברתי, הסביבתי והכלכלי. בדוח ניתן לקבל מידע כספי על פעילות תחום המלט ועל שילוב העקרונות הסביבתיים בתעשייה זו וכן פירוט על מדדי הביצוע הסביבתיים של נשר ושל כל אחד ממפעליה. בנוסף, מוצגות דרכי יישום המדיניות לניהול משאבים בר קיימא בנשר ומפורט תהליך ניתוח מחזור החיים (LCA). בגרסה זו ניתן לצפות בסרטון היסטורי ובסיור פנורמי של המפעל ברמלה.

‫למידע נוסף, בקרו באתר נשר www.nesher.co.il

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less