Fartskriver HSEQ
Trond Hansen
1.0.1 13.7mb

Spesielt tilpasset transportbransjen.

Rapporter nestenulykker og avvik, dokumenter sikker-jobb analyser og gjennomfør forskjellige inspeksjoner og revisjoner. Appen er knyttet opp mot "Fartskriver HSEQ reports", en database der alle saker enkelt kan holdes styr på, behandles og tas ut statistikk på.

For å kunne bruke systemet må du ha gyldig konto hos Fartskriver AS. Ta kontakt for mer informasjon.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less