KHAN 베트남 무료국제전화
Beijing IDTEL
1.2 3.0mb

국내통화료만으로 무료 국제전화 이용
어떤 한 경우에도 국제요금이 없습니다.
고지서에 국제전화요금 항목이 나타나지 않습니다.
등록비, 가입비 등 일체의 추가비용이 발생하지 않습니다.
스마트 폰 요금제의 무료통화 분수를 이용하면 국제통화료가 발생하지 않으며 무료통화 분수에서 차감됩니다.
국내통화가 적은 외국인의 경우 이월되지 않는 무료통화를 이용하여 국제전화를 부담 없이 사용 할 수 있습니다.
사용방법
전화번호를 입력합니다.
“Call”버튼을 눌러주세요.
Sử dụng gọi miễn phí quốc tế bằng phí dịch vụ gọi trong nước:
Không tính cước phí quốc tế trong bất cứ trường hợp nào.
Không xuất hiện hạng mục cước quốc tế trong hóa đơn điện thoại hàng tháng.
Không phát sinh thêm bất kỳ phí đăng ký nào.
Sử dụng số phút miễn phí trong nước theo gói cước của smartphone để gọi quốc tế miễn phí.
Dịch vụ rất hữu ích đối với những khách hàng có nhu cầu gọi điện ít ở trong nước.
Cách dùng
Nhập số điện thoại cần gọi.
Ấn “Gọi” để được kết nối.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less