Smart HMS/KS
Holte as
1.1.0 17.0mb

Mer reell kontroll, oppfølging og rapportering i prosjektene med SMART HMS/KS-appen fra Holte.
Holte sitt nye system muliggjør en mer «real-time» oppfølging på byggeplassen. Prosjektsystemet er den delen av kvalitetssystemet som brukes ved gjennomføringen av selve byggeprosjektet. I all hovedsak gjøres dette via papirbaserte sjekklister i dagens systemer. Nå kan man foreta utsjekking av oppgaver i elektroniske sjekklister via mobilapplikasjoner, nettbrett eller pc - og utsjekkingen skjer der hvor arbeidsoperasjonen faktisk skjer. Dette gir en mer reell kontroll, oppfølging og rapportering i prosjektene.
Holte har i samarbeid med byggenæringen utviklet sjekklister og annet faginnhold som er tilpasset tømrerfaget, VVS, grunnarbeider, mur og betong, samt småhusprosjektering. Holte har selv høy kompetanse innen plan- og bygningslovgivningen samt arbeidsmiljølovgivningen.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less