Ontslag App
Boom uitgevers Den Haag
1.0.1 1.8mb

De Ontslag App biedt iedereen in het arbeidsrechtelijke werkveld de mogelijkheid om gemakkelijk en snel ontslagvergoedingen volgens verschillende methodes te berekenen. Op dit moment kan de vergoeding volgens de kantonrechtersformule en transitievergoeding berekend worden.

Deze app is gemaakt door Boom Juridische uitgevers (BJu) in opdracht van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Disclaimer
Hoewel BJu en VAAN deze app met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, zijn zij noch afzonderlijk noch gezamenlijk aansprakelijk voor enige onjuistheden. Zowel BJu als VAAN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de app, noch voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelen en/of nalaten en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van deze app.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less