SB Logistics
sodon solution llc
1.0 1.4mb

SBL logistics компани нь олон зах зээлийн хамгийн ашигтай ойр байрлалд тээврийн логистиксийн цогц, нэг цэгийн үйлчилгээг үйлчлүүлэгчиддээ хүргэх болсон төдийгүй, гадаад харилцааны асуудлыг тэргүүлэх чиглэлд тавин ажилласны үр дүнд импорт, экспорт, дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтийн хурдыг хамгийн боломжит богино хугацаанд, хямд өртгөөр зохион байгуулж өдгөө салбартаа тэргүүлэх зэрэглэлийн компани юм.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.1.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less