Coop Extra Push
Gitek AS
1.0.1 14.1mb

Coop Extra Push Melding er utviklet av GITEK AS i samarbeid med COOP - Beste Praksis.
Bruk av appen krever en egen brukerkode som forutsetter et kundeforhold til GITEK AS.

Med appen kan du:
- Lese og svare på meldinger
- Lese og kvittere Action log
- Se på bilder

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less