Handelsstatistikk
Marcello Systems AS
1.0 0.2mb

Her får du oversikt over verdi og mengde vareimport av frukt, kaffe, korn og andre vegetabilske produkter (HS 08-14).

Dataene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less