Collectors.BG
Aleksandar Todorov
2.0 1.0mb

”Агенция за събиране на задължения” е дружество създадено с цел законово събиране на просрочени и трудносъбираеми задължения, от името и за сметка на клиентите ни.
Ние обслужваме малки и средни предприятия, корпоративни клиенти и индивидуални инвеститори с различна индустриална, и пазарна принадлежност, разчитайки на богатия си опит и изградена мрежа от контакти както на територията на България, така и в цяла Европа.
Процедурата по ефективно събиране на междуфирмени задължения е сложен и понякога продължителен процес, който изисква практическо познаване на правнофинансовия инструментариум.
Избирайки нас, вашите отношения и контакти с длъжника стават максимално ограничени, тъй като неприсъщата и неприятна за Вас задача остава в ръцете на специалисти.
Индивидуалността спрямо клиента, задълбоченото и подробно изучаване в детайлите на всеки отделен случай ни прави различни от всички останали.
Ползвайки услугите на агенцията, избягвате неефективната съдебна система и свързаното с нея влагане на допълнителни средства, отдавайки се на основната дейност, с която се занимавате и развивате.
Нашите клиенти заплащат комисионна само в случай на събрана сума или прието реално обезпечение на дълга.

Excellent app.

Content rating: You must be at least 17 years old to download this app.
- Frequent/Intense Cartoon or Fantasy Violence
- Infrequent/Mild Medical/Treatment Information
- Infrequent/Mild Simulated Gambling Unrestricted Web Access

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less