Harita İşlemleri
-Altlık Harita değiştirme
-Katman İşlemleri (Katman ekleme, Katman öncelik sırası değiştirme)
-Legend Gösterimi
-Fotoğraflı Bookmark ekleme
-Alan, Mesafe ölçme
-Seçilen noktanın açık olan katmanlar için öznitelik bilgilerini görüntüleme.
-Konum

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less