Ismijnbedrijfkredietwaadig
NIBE-SVV B.V.
1.0 2.9mb

Is mijn bedrijf kredietwaardig berekent de kredietwaardigheid van uw bedrijf in drie eenvoudige stappen. Snel, gemakkelijk en gratis. De ideale tool voor elke mkb’er en zijn adviseur die een succesvolle kredietaanvraag wil doen bij de bank.

Is mijn bedrijf kredietwaardig berekent of uw bedrijf voldoende liquide, solvabel en rendabel is. De app geeft u ook advies op maat over de kredietwaardigheid van uw bedrijf. Dit advies wordt gepresenteerd in de vorm van een stoplichtmodel plus een heldere toelichting.

Dé rekentool voor ondernemers van nu
De app, ontwikkeld door NIBE-SVV, past uitstekend bij het huidige ondernemersklimaat, waarbinnen banken steeds meer mkb’ers bedienen volgens het zelfbedieningsconcept. Dat houdt in dat elke ondernemer zijn lening of krediet vaak online moet aanvragen. Hij moet deze aanvraag dus ook zelf onderbouwen. Juist omdat de aanvraag zo’n belangrijk onderdeel is van het businessplan, kiezen veel ondernemers ervoor om daarvoor een adviseur of accountant in de arm te nemen. De app biedt daarbij inzicht en leidt tot snelle besluiten.

Snel en gemakkelijk alle nodige financieringskennis
Ook ondernemers zonder financieringskennis kunnen de appgemakkelijk gebruiken. In een handig instructiefilmpje wordt u precies uitgelegd hoe de app werkt en wat hij allemaal kan.
U hoeft alleen maar een aantal invulvelden in te vullen. Daarna berekent de app achtereenvolgens de bancaire schuldverhouding, de leencapaciteit en de betalingscapaciteit van uw bedrijf. Op grond van deze drie criteria, precies dezelfde die de bank hanteert, beoordeelt de app de kredietwaardigheid van uw bedrijf.

Daarnaast adviseert de app ook over de manieren om de kredietwaardigheid eventueel te verbeteren. Dit advies is gebaseerd op de nieuwste inzichten in kredietwaardigheid. Zo komt u precies te weten wat u wel (of juist niet) moet veranderen om voor een financiering in aanmerking te komen.

En hoe gaat het verder met uw bedrijf?
De app is ook geschikt om te beoordelen of uw onderneming voldoende liquide, solvabel en rendabel is. Hiervoor berekent hij een aantal veelgebruikte ratio’s voor liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit en werkkapitaalbeheer. Door te werken met verschillende scenario’s kunt u toekomstige effecten van uw investeringen en financieringsconstructies doorrekenen.
Daarnaast kan de app werken met ratio’s die van belang zijn om te sturen op goed creditmanagement.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.1

Supported Devices:
- iPad

...more ...less