Výroční zpráva Pražské informační služby - Prague Center Tourism
iPublishing s.r.o.
1.0 25.1mb

Výroční zpráva Pražské informační služby – Prague City Tourism 2013 informuje o vývoji organizace za uplynulý rok, popisuje jednotlivé činnosti, předkládá výsledky hospodaření za uplynulé účetní období, prezentuje cíle, filozofii a klíčová marketingová témata.
Pražská informační služba - Prague City Tourism je organizace zřizovaná Magistrátem hlavního města Prahy. Jejím primárním posláním je podpora domácího i zahraničního cestovního ruchu v hlavním městě. Organizace byla založena 1. 1. 1958.
PIS - PCT prostřednictvím svých čtyř turistických informačních center poskytuje souhrnné informace o nabídce cestovního ruchu v Praze, zprostředkovává služby stávajícím i potenciálním návštěvníkům hlavního města, organizuje vzdělávací cykly pro odbornou i laickou veřejnost, vzdělává profesionální průvodce Prahou a zabezpečuje provoz Staroměstské radnice.
Stěžejní činností je však propagace a marketing Prahy pro rozvoj domácího a zahraničního cestovního ruchu jak v rámci České republiky, tak i mezinárodně. V současnosti PIS - PCT prochází přerodem v marketingovou organizaci. Opouští koncept zaměřený na encyklopedickou znalost metropole a namísto toho se stává aktivním manažerem cestovního ruchu a moderní servisní organizací.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less