Tillväxtfaktor
Appsales Sweden AB
1.0 0.7mb

Tillväxtfaktor-x är en ekonomisk förening som grundades i början av 2010 av tre företag: Protelo Solutions AB (IT), Viviv AB (Socialt företagande) och Imbue (IT).

Grunden för företaget är den inkubatorverksamhet som förenar människor utanför arbetsmarknaden och näringslivet.

Tanken med vår inkubatorverksamhet är att förena affärsnytta med behov att kunna erbjuda arbetsträning, praktik och sysselsättning inom inkubatorföretagen och/eller ute på öppna marknaden.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less