Farligt Affald
Claus Pedersen
1.1 9.2mb

Special Waste Systems A/S har udviklet denne app om farligt affald. SWS ønsker at det skal være det komplette opslagsværk til virksomheder som beskæftiger sig med farligt affald.

Det er muligt at søge på UN nummer samt på beskrivelse og derefter få vist alle koder i henhold til ADR.

Der er desuden infosider omkring: Faremærker, faresedler, farepiktogrammer, frimængder ol.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less