BNI Vietnam - for iPad
Yen Lieu
1.1 4.3mb

BNI hoạt động dựa vào triết lý "Cho là Nhận". BNI tin rằng việc mang đến cho người khác những cơ hội trong kinh doanh, bạn cũng sẽ được đền đáp lại bằng những cơ hội kinh doanh do người khác mang đến như một triết lý rất lâu đời là "Gieo gì, gặt nấy" - "What goes around, comes around".
Sứ mạng của BNI là giúp cho thành viên của mình phát triển kinh doanh thông qua hệ thống "word-of-mouth" chuyên nghiệp, giúp họ tạo dựng quan hệ và lòng tin đối với những người anh em trong cộng đồng BNI của mình bằng sự cam kết: nghiêm túc trong những hoạt động của BNI, luôn luôn cải tiến, thay đổi bản thân cũng như chất lượng dịch vụ, sản phẩm mà bạn đang cung cấp theo chiều hướng ngày càng tốt hơn.

BNI chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2010. Hiện tại BNI đã có mặt tại 8 tỉnh thành lớn trên cả nước (gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Hồ Chí Minh, và Cần Thơ) với sự tham gia gia của hơn 1.600 thành viên.

Trong ba năm vừa qua thành viên BNI Việt Nam đã trao nhau những cơ hội kinh doanh đạt giá trị thương vụ tăng dần theo thời gia.
- Năm 2010: 30 tỉ VND.
- Năm 2011: 145 tỉ VND
- Năm 2012: 950 tỉ VND
- Năm 2013: 2050 tỉ VND

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less