gpsMonitor mobile
gpsMonitor s.r.o.
1.4.2 7.4mb

EN:

Mobile applications are in high demand in the world today. That’s why we developed mobile applications for your devices. Natural intuitive operation enables you to simply monitor your whole fleet of vehicles on your iPhone, iPad or iPod touch anywhere you go.

Who can use our applications?
Anyone using our web-based desktop gpsMonitor system.

If you are not using our system yet, you can also download our mobile application, and try the "DEMO" of the application in the introduction screen.

SK:

Dnešná doba prináša veľké požiadavky na mobilitu aplikácií, preto sme pre vás vyvinuli mobilné aplikácie aj pre vaše obľúbené zariadenia. Vďaka prirodzenému a intuitívnemu ovládaniu budete mať okamžitý prehľad o svojich vozidlách a iných monitorovaných objektoch priamo vo svojom iPhone, iPad, alebo iPod touch.

Kto môže aplikácie používať?

Naše aplikácie môže používať každý, kto používa náš systém gpsMonitor. Stačí si stiahnuť príslušnú aplikáciu a prihlásiť sa svojimi prihlasovacími údajmi zo systému gpsMonitor.

Ak ešte nepoužívate náš systém, stiahnite si aplikáciu a na úvodnej obrazovke môžete použiť DEMO prístup.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less