CPC-BillPayment
Nhat Nguyen
1.0.0 2.1mb

Ứng dụng thu tiền điện của Tổng công ty Điện lực Miền Trung EVNCPC (Vietnam Electricity – Central Power Corporation).
Tính năng:
- Tìm kiếm hoá đơn và thông tin khách hàng.
- Giao hoá đơn theo thu ngân viên.
- In hoá đơn và nhắn tin xác nhận đến khách hàng.
- Kết nối thông qua Wifi hoặc 3G.

Yêu cầu thiết bị:
* Hệ điều hành iOS 6 hoặc hơn.
* Thiết bị: iPad 2 trở lên.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 6.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less