Riegitaal
Raoul Willemsen
1.0.10 4.0mb

Riegitaal is het online risciomanagementsysteem waarmee u de status en voortgang van het plan van aanpak op afstand kunt monitoren. Middels een proactieve workflow zal u en uw arboadviseur bovendien geattendeerd worden op de te nemen acties. Daarnaast heeft u als werkgever zelf ook de mogelijkheid om een overkoepelende knelpuntenlijst op te vragen. In deze knelpuntenlijst kunt u in één oogopslag alle knelpunten aangaande de locaties van uw organisatie of uw arboadviseurs in beeld krijgen en desgewenst collectief knelpunten oplossen.

Werken met Riegitaal zorgt voor een efficiënte manier van uitvoeren en beheren van de risico inventarisatie en evaluatie, waarbij transparantie en uniformiteit belangrijke aspecten zijn. De webapplicatie is op de diverse tablets, laptops en desktops en zowel online als offline te gebruiken. Riegitaal zit vol functies die de kwaliteit en efficiëntie van de RIE aanzienlijk verhogen. Zo is het gekoppeld aan een database met wet- en regelgeving. Riegitaal maakt gebruik van checklisten die naar wens zijn aan te passen. Ook kunt u volledig nieuwe eigen checklisten aanmaken. Verder kunnen documenten, foto’s en video’s toevoegen worden aan een dossier om uw oordeel te onderbouwen.

U werkt met Riegitaal vanuit één locatiedossier zodat er geen versplintering ontstaat in het toezichthouden. De rapportage bevat op een gestructureerde manier alle ingevoerde gegevens, bijlagen, waardeoordelen en toelichtingen. Per dossier kunnen verschillende rapportages worden samengesteld. Riegitaal is dankzij zijn flexibiliteit geschikt voor zowel gecertificeerd toezichthouders (arbodiensten en/of arboadviseurs) en toezichthouders van de opdrachtgever zelf.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad

...more ...less