Empati Reklam Pazarlama
Empati Reklam
1 10.8mb

Hedef kitle ve pazar araştırmaları, görsel ve kurumsal kimlik oluşturma, mecra stratejisi geliştirme ve uygulama, pazarlama stratejileri geliştirme, entegre kampanya tasarımı ve yönetimi, dijital pazarlama çözümleri, prodüksiyon çözümleri, içerik geliştirme, sosyal medya yönetimi, web ve uygulama, medikal hizmetler, baskılı ve dijital tasarımlar, outdoor tasarımları ve uygulamaları. Uygulamamızda yukarıda yazmış olduğumuz işlerin refernsları bulunmaktadır.

The target audience and market research, visual and corporate identity creation, media strategy development and implementation, marketing strategy development, integrated campaign design and management, digital marketing solutions, production solutions, content development, social media management, web and application, medical services, printed and digital designs, outdoor designs and applications. In our application we have written above works are referns

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 4.3

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less