Sevenet-Inwestor
Wladyslaw Surala
1.0.0 4.9mb

Aplikacja mobilna Sevenet Inwestor to kompendium wiedzy na temat działalności Spółki Sevenet S.A. notowanej na GPW (Newconnect), ze szczególnym naciskiem na potrzeby obecnych i przyszłych akcjonariuszy firmy.

Korzystanie z aplikacji umożliwia korzystanie z szeregu funkcjonalności niezwykle atrakcyjnych z perspektywy każdego Inwestora, podanych w intuicyjnej i innowacyjnej formie.

Do rąk Inwestorów oddajemy narzędzie pozwalające:

- sprawdzić bieżący i archiwalny kurs akcji oraz wolumen obrotu
- zapoznać się ze wszystkimi danymi finansowymi publikowanymi przez Sevenet S.A., a także porównanie ich z tożsamymi wynikami konkurencyjnych spółek
- w prosty sposób obliczyć zysk z inwestycji w akcje Sevenet S.A., także zakupowanych transzami w różnych czasookresach
- zapoznawać się z komunikatami EBI/ESPI oraz raportami bieżącymi wraz z załącznikami i możliwością otrzymywania notyfikacji w przypadku pojawienia się nowych informacji
- uzyskać dostęp do kalendarium interesujących wydarzeń w Spółce
- otrzymać informacje o działalności spółki, aktualnym składzie zarządu i wygodny dostęp do danych teleadresowych Spółki

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less