GL Prosjektservice
Sysco AS
1.0.1 3.6mb

GL Prosjektservice AS er en ingeniør- og entrepenørbedrift med hovedvirksomhet i Nord-Rogaland og er en del av GL konsernet. Bedriften ble etablert i 1990, og har i dag hovedkontor i trivelige lokaler eid av GL Eiendom AS, på Vestheim industriområde i Kopervik.

For å stå bedre rustet til å møte våre kunders behov, har vi i økende grad valgt å bruke resurser på prosjekt- og økonomistyring, kvalitetsstyring og internkontroll. Denne applikasjonen er laget for å gi bedriftens ansatte et best mulig verktøy i dette arbeidet.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less