Vision BMS 1.83
Apa Sp. z o.o.
1.1 3.4mb

Aplikacja umożliwia zdalne sterowanie budynkiem wyposażonym w system automatyki budynkowej

Vision BMS.

Aplikacja współpracuje z systemem Vision BMS w wersji 1.83

Przetestuj aplikację! Steruj pokojem prezentacyjnym APAInnovative.

W celu zalogowania się do pokoju prezentacyjnego utwórz nowy profil połączeniowy o następujących parametrach:
Host: show.visionbms.pl
Port: 4502
Login: apa
Hasło: apa

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less