EGC là ứng dụng tác nghiệp trên thiết bị di động của các Cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh Cà Mau. Ứng dụng do Sở Thông Tin và Truyền Thông Cà Mau làm chủ đầu tư. Các phân hệ chức năng bao gồm:
- Lịch công tác
- Thông tin Kinh tế Xã hội
- Một cửa điện tử
- Quản lý văn bản - VIC
- Hội nghị truyền hình trực tuyến
- Thư điên tử
- Đọc báo
- Bản đồ địa điểm
- Dự báo thời tiết
- Tin tức nội bộ
Ứng dụng được phát triển bởi Công ty TNHH CSCOM.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 7.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less