Cestovni ruch 2011
iPublishing s.r.o.
1.0 103.2mb

An official publication of Ministry for Regional Development about tourism market in Czech Republic in 2011 published in Czech language. English version available in AppStore as "Tourism in 2011"

Oficiální publikace Ministerstva pro místní rozvoj ČR o stavu cestovního ruchu v ČR v roce 2011. Statistická data jsou zde prezentovány ve formě interaktivní infografiky.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR věnovalo opět v roce 2011 velkou pozornost aktivitám na rozvoj a podporu cestovního ruchu, zejména pak v oblastech koncepce, legislativy, mezinárodní činnosti a statistik, o kterých se můžete dočíst v této aplikaci.

Výkonnost odvětví cestovního ruchu za rok 2011 je možné hodnotit ze statistického hlediska jako mírné oživení. Byl zaznamenán nárůst návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních a celkové příjmy z mezinárodního cestovního ruchu se zvýšily o 7,3 %.  Koncem roku 2011 byly zahájeny přípravy na tvorbě nové Koncepce státní politiky cestovního ruchu na období 2014 – 2020, jejímž cílem je posílení konkurenceschopnosti České republiky v této oblasti. Zároveň probíhaly činnosti k zajištění správních agend vyplývajících ze zákonů č. 159/1999 Sb. a č. 179/2006 Sb. a také pokračovaly přípravy na tvorbě Českého systému kvality služeb. V roce 2011 je nutné zmínit i úspěšné pokračování Národního programu podpory cestovního ruchu k podpoře aktivit sociálního cestovního ruchu. Nesmíme však zapomenout zmínit i spolupráci v oblasti mezinárodních organizacích, kde se podařilo navázat součinnost na konkrétních projektech, jakými jsou EDEN, Calypso či Evropská značka kvality.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.0

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less