De BASF Onkruidenapp

Deze BASF-app is een ondersteuning om akkeronkruiden en grassen die onlosmakelijk met de Nederlandse landbouw verbonden zijn, te herkennen. Onkruiden zijn planten die cultuurgewassen beconcurreren om ruimte, water, voedingsstoffen en licht. Naast een lagere opbrengst zijn onkruiden vaak ook verantwoordelijk voor vermindering van kwaliteit en soms zelfs reden voor afkeuring. Daarnaast zijn diverse onkruiden een waardplant voor schimmels, insecten en andere plagen.

Het herkennen van onkruiden is belangrijk voor het bepalen van de juiste beheers- en bestrijdingsstrategie. Daarom zijn per onkruid afbeeldingen weergegeven van de verschillende ontwikkelingsstadia. Dit wordt aangevuld met informatie over de uiterlijke kenmerken van de plant en de standplaats. Naast de gangbare onkruiden wordt ook aandacht besteed aan minder bekende onkruiden, die door verandering van teelttechniek en klimaat in ons land in opkomst zijn.

Een bestrijdingsadvies zult u niet aantreffen bij de beschrijving van het betreffende onkruid. Het bestrijden van akkeronkruiden en grassen is maatwerk en is sterk afhankelijk van het cultuurgewas waarin het onkruid voorkomt en van de beschikbare methoden en mogelijkheden. Raadpleeg voor een gericht advies een deskundige op het gebied van onkruidbestrijding.

Disclaimer:
BASF kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie en mogelijke gevolgen daarvan.

Content rating: Rated 4+

Requires OS: 5.1

Supported Devices:
- iPad
- iPhone
- iPod Touch

...more ...less